Salvation Ministries

Salvation Dance Centre

Salvation Dance Centre is een dansschool met een christelijke identiteit. Naast trainingen en uitvoeringen op hoog niveau worden thema’s als als identiteit, creativiteit en vrijheid behandeld. Door dans en creativiteit willen we influencer zijn en Gods glorie zichtbaar maken.

Naast christelijke danslessen biedt Salvation Dance Centre ook reguliere lessen aan, bijvoorbeeld met Top40 muziek. Daarbij letten we bij de keuze van de muziek wel op de teksten en op de visie van de artiesten.

Run This Town

Run This Town heeft een kloppend hart voor jongeren. Door relatie, discipelschap, onderwijs en gave activiteiten bouwt Run This Town aan een veilige cultuur voor jongeren om te groeien in intimiteit, identiteit en autoriteit.

Wij willen niets liever dan samen met hen Gods liefde zichtbaar maken in Nederland zodat mensen Jezus leren kennen en volgen. Daarom bidden wij voor Nederland, brengen wij het

evangelie

op straat, organiseren wij evangelisatiecampagnes, doen liefdadigheidswerk en geven we bijbelgetrouw onderwijs.

Break the Chain

De missie van Break the Chain is bewustwording in de samenleving creëren omtrent de duistere kant van prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Wij willen investeren in een generatie die niet langer zijn ogen sluit voor onrecht maar opstaat en meestrijd voor liefde, vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Wij geloven dat wanneer wij de handen ineen slaan wij een einde kunnen maken aan deze onrechtvaardigheid.

Salvation Media

Salvation Media is het lanceerplatform voor creatief talent.

Naast het schrijven en uitgeven van boeken en muziek hebben wij de visie om met eigen programma’s actief te zijn op social media, youtube en televisie.

Over Salvation Ministries

Salvation Ministries is de overkoepelende organisatie voor de verschillende bedieningen van

Léon en Elza Postma

.

Salvation Ministries is er op gericht op het Koninkrijk van de hemel manifest te zien worden op aarde en is gefundeerd in de opdracht zoals

Jezus

deze omschrijft in Matteüs 28:18-20.
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.